باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۰۵ اسفند ۱۳۸۹

فضایی خصوصی برای شعر خواندن به اندازه‌ی یک نفر. درون چادر متنی از رنه شار نوشته شده است که با این جملات پایان‌ می‌پذیرد: «پناهگاه پاکی وجود ندارد.»

دستگاه‌های خواندن, چیدمان