باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۰۵ اسفند ۱۳۸۹

این عکس یکی از آثاری است که نهایتاً نام‌شان را گذاشتم: «دستگاه‌های خوانش متن» و در نمایشگاهی انفرادی در گالری آو به نام «چیدمان متن» که در سال ۱۳۸۶ از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه برگزار شد ارائه کردم. نمایشگاه هر روز تغییر می‌کرد و بیننده می‌بایست چندبار در طول هفته به نمایشگاه سربزند تا تمامی ماجرا را دیده باشد. کلیت نمایشگاه بیرون کشیدن متن از قالب چاپی‌اش بود و انواع و اقسام ارتباطاتی که متن می‌تواند با سایر حواس برقرار کند.

درون این کپسول جملاتی از اسطوره‌ی گیلگمش نوشته شده است؛ بخشی که از شادی زیستن سخن می‌گوید. این جملات در معده‌ی خورنده‌شان گشوده‌ خواهند شد همچنان که جملات کتاب مدت‌ها بعد از مطالعه در ذهن خواننده!

دستگاه‌های خواندن