باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۰۵ اسفند ۱۳۸۹

این عکس یکی از آثاری است که نهایتاً نام‌شان را گذاشتم: «دستگاه‌های خوانش متن» و در نمایشگاهی انفرادی در گالری آو به نام «چیدمان متن» که در سال ۱۳۸۶ از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه برگزار شد ارائه کردم. نمایشگاه هر روز تغییر می‌کرد و بیننده می‌بایست چندبار در طول هفته به نمایشگاه سربزند تا تمامی ماجرا را دیده باشد. کلیت نمایشگاه بیرون کشیدن متن از قالب چاپی‌اش بود و انواع و اقسام ارتباطاتی که متن می‌تواند با سایر حواس برقرار کند.

در این دستگاه شعر «سولو برای دو صدا» از اکتاویو پاز دو بار ارائه شده بود. در مربع بالا، شعر به کلمات سفید و سیاه و خاکستری (مثبت، منفی، خنثی) تجزیه شده بود و دوصدایی بودن متن را تحلیل می‌کرد. در مربع دوم، کلماتی که در مربع اول سفید درج شده بود گرم می‌شدند و بازدیدکننده می‌توانست این آنالیز را در زیر سرانگشتان‌اش احساس کند.

دستگاه‌های خواندن