باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

مهمل

۲۶ بهمن ۱۳۸۹

یادداشت نمایشگاه آساره عکاشه در گالری محسن، ۱ تا ۶ مرداد ۱۳۸۹. تصویر سمت چپ اثر آساره عکاشه است. این متن در کاتالوگ به صورتی چاپ شده بود که از وسط تا می‌شد و هر دو تصویر روی هم منطبق می‌شدند.

یادداشت نمایشگاه