باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

دهان

۲۶ بهمن ۱۳۸۹

در ابتدا قرار بود با دوست تئاتری رقص معاصر تولید کنیم. من کورئوگرافی کنم و او رقصنده باشد. بعد از مدتی او منصرف شد و من ادامه دادم. در غیاب رقصنده، حرکات را به بخشی از بدن محدود کردم. پنج ویدئو از این مجموعه را این‌جا می‌بینید.

ویدئو آرت