باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۲۶ بهمن ۱۳۸۹

«تودورف در تهران»، تریستان تودورف، ترجمه‌ی آزیتا همپارتیان، نشر چشمه، تهران، بهار ۱۳۸۸ (ویرایش و مقابله با متن فرانسه)

ویرایش, کتاب‌ها