باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹

بند کفش زن را سفت می‌کند

به بالا می‌نگرد و لبخند می‌زند

زن خم شده

دستان او را نگاه می‌کند

لحظه‌ای بعد هر دو برمی‌خیزند

بار دیگر کفشِ زن کفش می‌شود

و دستان مرد دست.

شعر