باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

اجرا در تونی‌بی استودیوی لندن

۱۴ تیر ۱۳۹۳

در این اجرا آنتونیو کوریری در حالی که جعبه‌ای بر سر داشت متن زیر را از طرف کاتارتیست‌‌ها می‌خواند و شنوندگان در حالی که کارتن بر سر داشتند دستورهای او را اجرا می‌کردند:

Christa-Holka-PerfMatters-Trashing-28Oct11-0051 Christa-Holka-PerfMatters-Trashing-28Oct11-0031 Christa-Holka-PerfMatters-Trashing-28Oct11-0029 Christa-Holka-PerfMatters-Trashing-28Oct11-0027

اجراها