باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹

با اخمی کوچک

میوه می‌شوید

تا ظرافت‌اش را به گردن بیاویزد

ساعت‌ها مانده

به میهمانی.

گردن سپیدش را می‌بوسد.

به قضاوتِ اشتباه،

بی‌حرکت برجای می‌ماند.

شعر