باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

ویرایش

۰۳ مرداد ۱۳۹۰

«شهر گذشته، شهر آینده»، نوشته‌ی ژوزف بلمن، ترجمه‌ی مهرداد کرباسی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، ۱۳۸۹.


۲۶ بهمن ۱۳۸۹

«تودورف در تهران»، تریستان تودورف، ترجمه‌ی آزیتا همپارتیان، نشر چشمه، تهران، بهار ۱۳۸۸ (ویرایش و مقابله با متن فرانسه)